Blog

Articole Arhideck Construct

OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

by cbuzea on August 6, 2016

Certificatul de urbanism este documentul necesar si obligatoriu pentru realizarea oricarui proiect de constructie indiferent de tipul si destinatia imobilului. Este recomandat a fi solicitat inainte de achizitia unui teren sau unui imobil un Certificat de Urbanism de informare pentru a afla informatii despre ceea ce urmeaza sa cumparati. Informatiile prezentate in cadrul certificatului descriu:

Situatia juridica aceasta incluzand proprietarii, drepturi intabulate (dret de servitute de ex.), contracte de garantie bancara;
regimul tehnic de constructructie adica ce se poate construi ca functie a unui imobil (casa, bloc, spatiu comercial), ce amprenta la sol poate avea noul imobil sau cu cat se poate extinde cel existent, suprafata total construita, regimul de inaltime, inlatimea maxima permisa, retragerile fata de limita de proprietate, aliniamentul admis;
avizele ce trebuiesc obtinute pentru construirea, extinderea sau modificarea imobilului. Orice certificat de urbanism va avea obligatoriu aviz de la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) in raza careia sa afla terenul/imobilul, se pot solicita avize de la furnizorii de utilitati din zona (de exemplu  alimentare cu energie electrica, gaz, apa, canalizare, telefonie, internet, salubritate) functie de prezenta acestor retele in perimetrul unde se afla imobilul;
studiile de specialitate necesar a fi facute (de exemplu studiu geotehnic al terenului, ridicare topografica);
documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra terenului sau imobilului ce urmeaza a fi anexate la dosar.
In functie de amplasamentul terenului Certificatul de Urbanism se obtine de la :
Primaria orasului/comunei pe raza careia se afla terenul sau constructia asupra careia se vor face modificari in cazul in care terenul sau imobilul se afla in oras sau comune de mari dimensiuni care au serviciu de urbanism propriu, certificatul de urbansim se elibereaza de la
Consiliul Judetean. Pentru un teren aflat intr-o comuna de mici dimensiuni fara serviciu propriu de urbanism

Documente necesare pentru obtinerea Certificatului de Urbanism
In mod obligatoriu pentru obtinerea certificatului de urbanism se vor prezenta urmatoarele documente:
extras de carte funciara in termen – nu trebuie depasita perioada de 30 de zile de la data ridicarii extrasului CF de la OCPI (Oficiu de Cadastru si Publicitate Imobiliara) pana la data depunerii dosarului la primarie. Documentul se prezinta in original;
documentatie cadastrala si intabularea drepturilor asupra proprietatii. Documentatia se prezinta in copie;
acte de proprietate asupra terenului si/sau imobilului – contract de vanzare-cumparare, de donatie, act de partaj voluntar sau orice alt document in baza caruia s-a obtinut proprietatea, document insotit obligatoriu de incheierea notariala in cadrul unui birou notarial. Documentele se prezinta in copie
planuri cadastrale scara 1:500 si 1:2000 – se obtin fie de la Directia Urbanism din cadrul Primariilor, fie de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Aceste planuri prezinta unde este amplasata proprietatea in oras/comuna/sat si constituie planurile de baza necesare oricarui arhitect pentru realizarea documenatiilor; Planurile se vor depune in copie;
act de identitate proprietar sau certificat de inmatriculare la Registrul Comertului in cazul societatilor comerciale; Documentele se vor prezenta in copie;
delegatie sau imputernicire pentru persoana care depune documentele in cazul societatilor comerciale, in original;
documentatie pentru obtinerea certificatului de urbanism intocmita de un arhitect cu drept de semnatura – arhitectul va intocmi un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate precum si doua planuri, unul de incadrare in zona, pentru o mai facilita localizare a terenului/imobilului si unul de situatie in care vor fi desenate imobilul, accesele, parcajele, distantele pana la limitele de proprietate, etc.

Obtinerea unui certificat de urbanism este recomandata inca de la momentul achizitiei unui teren sau a unui imobil existent pentru a putea analiza oportunitatile existente.
In egala masura certificatul de urbanism este obligatoriu pentru intocmirea oricarui proiect ce urmeaza a fi supus autorizarii si este documentul ce sta la baza oricarui proiect. Asadar fie ca doriti sa faceti, constructia, extinderea sau mansardarea unei case sau edificarea oricarui nou imobil veti avea nevoie de acest document.

cbuzeaOBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Related Posts

Take a look at these posts

Join the conversation