Blog

Articole Arhideck Construct

OBTINEREA AVIZELOR SPECIFICATE IN CERTIFICATUL DE URBANISM

by cbuzea on October 25, 2016

Certificatul de Urbanism prevede obligativitatea obtinerii a unor avize. Avize ce pot fii obtinute de catre beneficiar sau de catre biroul de arhitectura contractat.

Intocmirea dosarelor si a documentatiilor solicitate de fiecare autoritate in parte cade in sarcina arhitectului. Acesta din urma va redacta cate un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor pentru fiecare autoritate in parte in concordanta cu cerintele acesteia si a legislatiei in vigoare. In plus va intocmi planurile solicitate de fiecare avizator conform cerintelor acestuia si le va completa cu noi informatii in masura in care avizatorul le va solicita. Depunerea si ridicarea documentatie se poate face de catre architect sau de catre beneficiar. Este foarte important de stiut ca documentatiile pentru obtinerea avizelor pot sa nu fie incluse in onorariu de proiectare astfel incat acest aspect trebuie lamurit de la primele discutii arhitect-beneficar.

Tipurile de avize

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism difera de la o primarie la alta asa cum difera de la un proiect la altul. Aceste avize sunt solicitate functie de situatia terenului/constructiei respective si functie de intentia de construire/modificare, in legatura directa cu modul in care va afecta noul edificiu zona in care se amplaseaza.
Arhitectul va poate estima numarul si tipul de avize ce vor trebui obtinute dupa primirea Certificatului de Urbanism functie de fiecare tip de cladire si de zona in care aceasta va fi amplasata.

Avizele de utilitati:

Sunt cele care se obtin de furnizorii de utilitati din zona, spre exemplu alimentare cu energie electrica, gaz, apa, canalizare, telefonie, salubritate, internet, transport urban. Aceste avize vor fi solicitate functie de disponibilitatea retelelor in zona. Consideram a fi importanta precizarea ca aceste avize se elibereaza sub forma de documente conexe documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire si ofera doar un acord de principiu. Ulterior obtinereii autorizatiei de construire se vor realiza proiectele de bransament la retele existente in zona pentru fiecare care dintre acestea obtinandu-se avizul de bransare la retea si posibilitatea de efectuare a lucrarii de conectare.

Avizul de mediu:

Este obligatoriu pentru orice fel de lucrare si va trebui obtinut pentru fiecare certificat de urbanism. Acest aviz de obtine de la Agentia pentru Protectia Mediului a judetului pe raza caruia se realizeaza investitia in baza unei documentatii intocmita de arhitectul cu drept de semnatura si conform procedurilor avizatorului, proceduri ce difera functie de tipul constructiei si impactul pe care il va avea aceasta asupra mediului. Daca investitia se realizeaza intr-o zona protejata din punct de vedere al ecosistemelor naturale atunci va fi necesar un aviz din partea Ministerului Mediului cu referire la programul european Natura 2000 pentru determinarea interventiei si modul in care flora si fauna vor fi afectate.

Avizele din partea structurilor speciale:

De genul SRI (Serviciul Roman de Informatii), MAI (Ministerul Administratiei si Internelor), MaPN (Ministerul Apararii Nationale), Autoritatea Aeronautica, Portuara sau Feroviara, Romatsa, Ministerul Apelor si Padurilor. Acest tip de avize se solicita daca in zona exista obiective ce apartin respectivelor structuri iar noua constructie poate influenta in vreun fel buna functionare sau daca exista obiective sau trasee strategice de importanta nationala ce nu trebuiesc afectate prin constructii noi sau modificari.

Avizele tehnice:

Se refera la constructiile existente asupra carora se executa interventii si ca atare trebuie analizat si aprobat modul in care modificarile aduse afecteaza constructia initiala sau pe cele din zona. In aceasta categorie intra avizul ISC (Inspectoratul de Stat in Constructii), MCC (Ministerul Culturii si Cultelor) in cazul cladirilor monumente istorice sau a cladirilor amplasate in zone protejate din punct de vedere istoric si cultural.

Avizele privind siguranta populatiei:

Sunt solicitate in cazul constructiilor publice in care numarul de persoane este mare sau activitatile din interior pot afecta cetatenii intr-un fel sau altul in anumite cazuri. Din aceasta categorie fac parte si pot fi solicitate avizele ISU (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta), pentru securitate la incendiu, prevenirea si stingerea incendiilor, protectia civila, DSV (Directia Sanitar Veterinara) pentru avizul de sanatate a populatie, in cazul spatiilor de alimentatie publica, aviz de sanitar-veterinar privind activitatile de productie desfasurate si conditiile in care sunt produse/ambalate alimentele.

Avizele privind traficul rutier si modalitatile de acces in incinta:

Includ documentatii ce se vor depune la Inspectoratul Judetean de Politie, pentru determinarea semnalizarii rutiere si a amplasarii indicatoarelor si marcajelor, DRDP (Directia Regionala Drumuri si Poduri) si/sau CNADNR (Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale) pentru stabilirea modalitatii de realizare a conexiunii cu drumurile judetene, nationale sau autostrazi, realizarea acceselor si iesirilor in si din aceste categorii de drumuri. Deasemeni tot in aceasta categorie intra si avizul CFR (Caile Ferate Romane) in situatia in care obiectivul se afla aproape de o cale ferata fiind necesar a fi stabilit modul de protectie al acesteia si masurile ce se impun a fi luate in caz de interventie in apropiere.

Avizele din partea societatilor sau companiilor de stat:

In aceasta categorie intra Hidroelectrica, companiile nationale extractoare si transportoare de petrol, gaze, energie electrica, combinatele chimice si industriile grele, companiile nationale detinatoare de drumuri private, cai ferate industriale, zone portuare private.

Acord notarial al vecinilor:

Este considerat tot un aviz si este valabil in anumite situatii clar definite, spre exemplu, amplasare pe limita de proprietate, alipire de constructia vecina, schimbare de destinatie a constructiei, etc. cand considerandu-se ca interventia poate afecta proprietatea vecina se solicita acest acord din partea vecinilor, acord ce este transmisibil daca respectivul vecin decide vanzarea proprietatii inainte de finalizarea lucrarilor de constructie pentru care si-a dat acordul.

Durata de eliberare a unui aviz

Termenele de eliberare se stabilesc de catre fiecare autoritate in parte si variaza intre 7 si 30 de zile de la momentul depunerii in conditiile in care documentatia este completa si corecta, iar comisia de analiza a dosarului nu solicita lamuriri sau completari cu documente suplimentare.
Taxele de obtinere a unui aviz

Fiecare autoritate in parte isi stabileste taxele de avizare acestea fiind cuprinse intre 30-200 lei/aviz in cazul locuintelor si cresc functie de amploarea proiectului, destinatia cladirii, amplasarea acesteia in oras sau in mediul rural, etc.
Onorariul arhitectului pentru intocmirea documentatiilor obtinerii avizelor, onorariul pentru depunerea si ridicare, sustinere a proiectului in cadrul comisiilor tehnice de avizare se vor discuta separat functie de complexitatea fiecarei documentatii.
Dupa obtinerea tuturor avizelor, originalele vor fi predate de catre arhitect beneficiarului acesta avand obligatia de a le pastra. Copii dupa fiecare aviz vor fi depuse in dosarul continand si documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, ce va fi inaintat spre avizare primariei din zona in care se afla investitia.

cbuzeaOBTINEREA AVIZELOR SPECIFICATE IN CERTIFICATUL DE URBANISM

Related Posts

Take a look at these posts

Join the conversation