Blog

Articole Arhideck Construct

DEFINIREA TERMENILOR DTAC, DTAD, DTOE, PT, DDE

by cbuzea on October 1, 2016

Pentru a nu face confuzii si pentru o buna desfasurare a colaborarii intre beneficiar si Arhideck Construct, in cele ce urmeaza vom detalia pe scurt insemnatatea termenilor : DTAC, DTAD, DTOE, PT si DDE


DTAC

Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si subscrie vechiul termen PAC- Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire.
DTAC se refera la proiectul intocmit de o echipa de proiectanti, arhitect, inginer de rezistenta si inginerii de instalatii in baza careia se elibereaza Autorizatia de Construire de catre primaria sau consiliul judetean pe raza careia/caruia se realizeaza investitia. Autorizatie fara care nu se poate concretiza investitia dorita.


DTAD

Documentatie  Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare si subscribe vechiul termen PAD – Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Demolare.
DTAD face referire la proiectul intocmit de catre echipa de proiectare compusa din arhitect, inginer de rezistenta si expert tehnic, persoana abilitata sa efectueze expertiza tehnica a constructiei existente. Aceasta documentatie se avizeaza de catre primarie sau consiliul judetean si permite demolarea integrala sau partiala a unei constructii existente.


DTOE

Documentatiei Tehnice pentru Organizarea Executiei si subscribe vechiul termen POE – Proiect privind Organizarea Executiei
DTOE este necesara in cadrul proiectelor ce prevad organizari de santier prin amplasarea de baraci, imprejmuiri temporare, conexiuni temporare la utilitati sau realizarea unor lucrari pentru asigurarea utilitatilor necesare santierului si este necesara intocmirea ei de catre un arhitect cu drept de semnatura.


PT

Proiect Tehnic si face referire la totalitatea documentelor, planurilor furnizate de catre arhitect, ingineri de rezistenta, inginer de instalatii, geotehnicieni, topometristi, ce sunt necesare constructorului pentru realizare lucrarilor de constructie.


DDE

Detalii De Executie, parte conexa Proiectului Tehnic (PT) si reprezinta documentatia furnizata de proiectanti, utila pentru lamurirea anumitor detalii constructive astfel incat constructia sa indeplineasca toti parametrii de conformitate cu proiectul, legislatia in vigoare si autorizatia de construire.


In baza Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (DTAC) se obtine DOAR autorizatia de construire (AC) in timp ce in baza Proiectului Tehnic (PT) si a Detaliile De Executie (DDE) se pot realiza lucrarile de constructie, se poate intocmi de catre dirigentele de santier Cartea Constructiei, receptia lucrarilor pe faza determinante si receptia finala a cladirii.

cbuzeaDEFINIREA TERMENILOR DTAC, DTAD, DTOE, PT, DDE

Join the conversation